Αναγνώστες

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Νεκρώσιμος ακολουθία

Ακολουθεί αντιγραφή της Νεκρώσιμης ακολουθίας από χειρόγραφο του αείμνηστου Πρωτοψάλτη της Μ.Χ. Ε. κ.κ. Θρασύβουλου Στανίτσα. Περιέχει την α΄ , β΄  και γ΄  στάση του άμωμου, τα ευλογητάρια,  και το μετά των αγίων. Τα Ιδιόμελα γράφηκαν εξ  ακοής από μένα επεξεργαζόμενος ζωντανή ηχογράφηση που έψαλλε σε κηδεία ο αείμνηστος άρχων Πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας.  Ακολουθεί ο απόστολος (απλό κείμενο για βοήθεια των ιεροψαλτών για να μην ψάχνουν αλλού) και το αιωνία η μνήμη σε ήχο πλ. α΄ του αείμνηστου Θρ. Στανίτσα. Ακολουθούν το "Δεύτε τελευταίον ασπασμόν..." και τα υπόλοιπα του ασπασμού καθώς και το Δόξα "Ορώντες με άφωνον ..." καθώς και το Και νυν...   αργόν και σύντομο.

Μπορείτε να την καταβάσετε:  Νεκρώσιμος Ακολουθία (pdf)
Ή  να τη δείτε εδώ
Μπορείτε να ακούσετε τη Νεκρώσιμο Ακολουθία-που είναι ζωντανή ηχογράφηση από κηδεία στην οποία έψαλλε στο δεξιό χορό ο αείμνηστος άρχων Πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας και στον αριστερό χορό ο  Ταλιαδώρος ή ο Μαγούρης (αν κάποιος γνωρίζει παρακαλώ να το θέσει στα σχόλια πιο κάτω),   ακολουθώντας τα πιο κάτω links:
1. Άμωμος -Στάση Α΄ -Στανίτσας mp3
2. Άμωμος- Στάση Β΄-Στανίτσας  mp3
3. Άμωμος- Στάση Γ΄ -Στανίτσας mp3
4. Νεκρώσιμα Ευλογητάρια -Στανίτσας mp3
5. Μετά των Αγίων -Στανίτσας mp3
6. Νεκρώσιμα Ιδιόμελα -Στανίτσας mp3

Ακολουθούν δείγματα σε .pjg :


2 σχόλια: