Αναγνώστες

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Δοξολογία Νικ. Ιωαννίδου σε πλ.α΄ επτάφωνο-Άνω_κάτω Κε

Η δοξολογία είναι σε ήχο Χουσεινί Ασιράν δηλ. επτάφωνο πλ α' που ξεκινά από τον πάνω Κε και καταλήγει στον κάτω Κε, επεξεργασθείσα από τον Πρωτοψάλτη της ΜτΧΕ κ. Θρασύβουλο Στανίτσα. Μπορείτε να την κατεβάσετε από τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Δοξολογία Νικ. Ιωαννίδου σε πλ.α΄ επτάφωνο (pdf)

και το αρχείο ήχου:  Δοξολογία Νικ. Ιωαννίδου ήχος πλ.α΄επτάφωνος_Στανίτσας mp3

Εδώ βλέπετε δείγμα της 1ης σελίδας από την πιο πάνω δοξολογία:Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Δοξολογία Αργή Χουρμουζίου- ήχος βαρύς εναρμόνιος

Παραθέτομε μουσικό κείμενο με την Αργή Δοξολογία Χουρμουζίου ήχος βαρύς εναρμόνιος:

Δοξολογία Αργή Χουρμουζίου ήχος βαρύς εναρμόνιος (pdf)

Ακούστε το πιο κάτω να εκτελείται από τον Πρωτοψάλτη της ΜτΧΕ του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Παναγιώτη Νεοχωρίτη:

Δοξολογία Αργή Χουρμουζίου ήχος βαρύς εναρμόνιος-Νεοχωρίτης Παναγιώτης (mp3)