Αναγνώστες

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Kλασσικά βιβλία Βυζαντινής Μουσικής

Καταβάστε τα Κλασσικά Βιβλία Βυζαντινής Μουσικής:

1. Δοξαστάριον Χουρμούζιος ed2_1901(zip)

2. Μεγάλη Εβδομάς-Πατριαρχική Φόρμιγξ Κων. Πρίγγου(pdf)

3. Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου(pdf)

4. Εγκώμια Μεγάλης Παρασκευής(Όλα)(pdf)

5. 1058_02_Ιδιομελατάριον_Σύντομον_Χουρμούζιος_1831(pdf)

6. 009+1009 vol 1-4 Πανδέκτης-Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στέφανου Δομέστικου:
a) GKM_1009_Pandekti_Ioannis_Lamb_et_Stephanos_Domest_1851_Vol_01_sf (pdf)
b)  GKM_1009_Pandekti_Ioannis_Lamb_et_Stephanos_Domest_1851_Vol_02_sf (pdf)
c)  GKM_1009_Pandekti_Ioannis_Lamb_et_Stephanos_Domest_1851_Vol_03_math._sf (pdf)
d)  GKM_1009_Pandekti_Ioannis_Lamb_et_Stephanos_Domest_1851_Vol_04_sf (pdf)
7.  Ειρμολόγιον σύντομον- Πέτρου Βυζαντίου (pdf)

8. Θεία Λειτουργία Αντ. Σύρκα Πρωτοψ. Μ.Χ.Ε_1961 (pdf)

9. Τριώδιον Θρασ. Στανίτσα 1969 (pdf)

10. Αναστασιματάριον Αργόν και σύντομον Θ.Φωκαέως 1847 (pdf)

11. Καταβασιάριο αργό Πέτρου Πελοποννησίου_ 1825  (pdf)

12. Πεντηκοστάριον Νο 1 Εμμανουήλ Φαρλέκα (pdf)

13. Τριώδιον Εμμανουήλ Φαρλεκα(pdf)

14. Μεγάλη Εβδομάς Εμμανουήλ Φαρλέκα (pdf)
 

5 σχόλια: